Gesprekken

Gesprekken

Ik ben mijn hele leven gefascineerd geweest door gesprekken, met name filosofische, in de trant van Socrates. Veel van mijn boeken gaan over gesprekken en gespreksvoering, vooral in organisaties, maar ook in de vorm van een buurtgesprek, familiegesprek, gesprek onder vrienden. Hier is een kleine, gevarieerde selectie.

Belangen wegen
Conflict van belangen
Evenwicht stedelijke en groene ontwikkeling
Familiegesprek
Identiteit
Woorden die werken
Een ander soort waarheid
Waarom reis je?
Vrijheid blijheid
De ziekte van het verstand