Welkom bij Eidoskoop

Eidoskoop laat u een idee vinden, een beeld van de essentie.
In maatschappelijke en organisatiekwesties.
In persoonlijke vraagstukken.
Door praktijkonderzoek, begripsanalyse en verbeelding.
Door te spelen met betekenis.

Eidoskoop verbindt de dagelijkse praktijk aan een overstijgend ideaal. Formuleer een idee en het leven krijgt richting.
Een idee is een visie, zicht op waar het om draait.
Het geeft aan waar je heengaat, welke waarden en principes je de weg wijzen, wat je wilt bereiken en wat daarvoor nodig is.
'Ken uzelf' is de sleutel tot actie.

Een idee goed onder woorden brengen geeft twee keer zoveel kans het te realiseren. Voor jezelf. En voor de organisatie.

Kijk hier voor een beknopt overzicht van wat Eidoskoop voor uzelf of uw organisatie kan betekenen

EIDOS (Grieks), idee, vorm, gestalte; ook wezen, kern, zijnsaard; denkbeeld met een diepere werkelijkheid dan die der verschijnselen.

SKOOP (Grieks), van skopeo, ergens naar kijken, in het oog vatten, beschouwen; ook uitkijken naar, zoeken.